HOME

Herbeoordeling WFZ-deelnemers 2015

30-09-2015

Klik hier voor de nieuwste cijfers over het exploitatieresultaat en het weerstandsvermogen van de WFZ-deelnemers.WFZ actualiseert formele documenten

01-09-2015

Voor de goede orde attenderen wij u er op dat het Reglement van Bezwaar en het Beleggingsstatuut van het WFZ zijn geactualiseerd (en op 19 augustus goedgekeurd door de Minister van VWS). Verder zijn het Directiereglement en het Reglement Raad van Toezicht herzien, alsmede het bijbehorende Memorandum.

Lees meer >


S&P herbevestigt AA+ rating met positieve 'outlook'

04-08-2015

Kredietbeoordelaar Standard & Poors (S&P) heeft op 31 juli 2015 in het kader van de periodieke herbeoordeling de AA+ rating met positieve outlook van het WFZ herbevestigd.

Lees meer >


Eerste ervaringen met digitale herbeoordelingstool positief

28-05-2015

In 2015 heeft het WFZ na een succesvolle pilot de digitale herbeoordelingstool in gebruik genomen. De eerste WFZ-deelnemers hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze tool en hebben de herbeoordeling voor 2015 ingevuld en ingediend. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan zijn positief. Onderstaand delen zij hun ervaringen met de andere deelnemers, die de herbeoordeling nog voor 15 juni 2015 in moeten vullen.

Lees meer >


Publicatie WFZ jaarverslag 2014

26-05-2015

Het WFZ jaarverslag 2014 bevestigt: Omvang garanties daalt opnieuw, belang neemt toe.

Lees meer >


Evalutieonderzoek WFZ

21-05-2015

Regelingen waarbij staatsteun of staatgaranties aan de orde zijn, worden periodiek getoetst op nut en noodzaak. Vanwege de achterborgpositie van de overheid in de zekerheidsstructuur van het WFZ is recentelijk ook een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het WFZ (door Deloitte, in opdracht van het Ministerie van VWS). Op 14 april 2015 is de rapportage ter informatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer >


Jubileumvideo op WFZ website

02-03-2015

Recentelijk vierde het WFZ zijn 15-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan is een mini-documentaire gemaakt, waarin diverse betrokkenen hun zienswijze geven op de ontwikkelingen in de zorgsector en - meer specifiek - de infrastructuur en de financiering daarvan.

Lees meer >


Verhoging disagio

27-01-2015

Het tarief voor WFZ-garantieverlening is de afgelopen 15 jaar niet verhoogd. De risico's nemen echter voortdurend toe. Om het financiƫle incasseringsvermogen van het WFZ ook in de komende jaren op voldoende peil te houden, wordt het disagio verhoogd naar 0,25%*. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt in hieronder toegelicht.

Lees meer >