HOME

Beoordeling WFZ door S&P is verbeterd

10-06-2015

S&P heeft de beoordeling van het WFZ bijgesteld van AA+ met ‘outlook stable’ naar AA+ met ‘outlook positive’. Dit gebeurde nadat S&P dit recent ook voor de Nederlandse Staat had gedaan.

Lees meer >


Eerste ervaringen met digitale herbeoordelingstool positief

28-05-2015

In 2015 heeft het WFZ na een succesvolle pilot de digitale herbeoordelingstool in gebruik genomen. De eerste WFZ-deelnemers hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze tool en hebben de herbeoordeling voor 2015 ingevuld en ingediend. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan zijn positief. Onderstaand delen zij hun ervaringen met de andere deelnemers, die de herbeoordeling nog voor 15 juni 2015 in moeten vullen.

Lees meer >


Publicatie WFZ jaarverslag 2014

26-05-2015

Het WFZ jaarverslag 2014 bevestigt: Omvang garanties daalt opnieuw, belang neemt toe.

Lees meer >


Evalutieonderzoek WFZ

21-05-2015

Regelingen waarbij staatsteun of staatgaranties aan de orde zijn, worden periodiek getoetst op nut en noodzaak. Vanwege de achterborgpositie van de overheid in de zekerheidsstructuur van het WFZ is recentelijk ook een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het WFZ (door Deloitte, in opdracht van het Ministerie van VWS). Op 14 april 2015 is de rapportage ter informatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer >


April 2015 Gewijzigde opzet periodieke herbeoordeling

13-05-2015

Het WFZ verzoekt u - in het kader van de risicobewaking - elk jaar om voor 1 juni de meest recente jaarstukken en andere relevante informatie toe te sturen. Met dit bericht attenderen wij u er op dat de werkwijze dit jaar wat anders zal zijn.

Lees meer >


Jubileumvideo op WFZ website

02-03-2015

Recentelijk vierde het WFZ zijn 15-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan is een mini-documentaire gemaakt, waarin diverse betrokkenen hun zienswijze geven op de ontwikkelingen in de zorgsector en - meer specifiek - de infrastructuur en de financiering daarvan.

Lees meer >


Verhoging disagio

27-01-2015

Het tarief voor WFZ-garantieverlening is de afgelopen 15 jaar niet verhoogd. De risico's nemen echter voortdurend toe. Om het financiële incasseringsvermogen van het WFZ ook in de komende jaren op voldoende peil te houden, wordt het disagio verhoogd naar 0,25%*. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt in hieronder toegelicht.

Lees meer >


Resultaten herbeoordeling WFZ-deelnemers 2014

29-09-2014

Het gewogen gemiddelde exploitatieresultaat 2013 (uitgedrukt als percentage van de totale opbrengsten) is 1,8%. Dit is een daling ten opzichte van 2012 (2,3%). Het gewogen gemiddelde weerstandsvermogen 2013 (uitgedrukt als percentage van de totale opbrengsten) is toegenomen naar 23,1% (2012: 21,8%).

Lees meer >


S&P herbevestigt AA+ rating met stabiele 'outlook'

11-09-2014

Kredietbeoordelaar Standard & Poors (S&P) heeft op 5 september 2014 in het kader van de periodieke herbeoordeling de AA+ -rating met stabiele outlook van het WFZ herbevestigd.

Lees meer >