HOME

Publicatie WFZ jaarverslag 2015

10-05-2016

Het uitgebreide Jaarverslag 2015 en de Samenvatting van het jaarverslag vindt u op deze website onder het kopje Publicaties/Jaarverslagen. Hier vindt u ook het Persbericht over het Jaarverslag 2015.

Lees meer >


Verkoop van vastgoed

24-02-2016

In reactie op de beleidsmatige veranderingen in de zorgsector verkopen zorgaanbieders steeds vaker delen van hun vastgoed. In veel gevallen wordt het WFZ hier pas in het laatste stadium bij betrokken, namelijk als de notaris formeel om 'royement' op de hypotheek komt vragen. Dit kan echter een onverwacht complex en tijdrovend proces zijn, zeker wanneer er meer partijen bij betrokken zijn. Om problemen te voorkomen is het van belang dat u het WFZ (en andere betrokken partijen) tijdig op de hoogte stelt van voorgenomen transacties.

Lees meer >


Verandering samenstelling Raad van Toezicht

15-01-2016

Graag informeren wij u over de recente veranderingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht van het WFZ.

Lees meer >


Voor al uw correspondentie: mail@wfz.nl

22-12-2015

Voor al uw correspondentie: mail@wfz.nl

Lees meer >