HOME

Samenwerking ziekenhuis medisch specialisten

2014-10-21

De invoering van de integrale tarieven per 1 januari 2015 leidt tot heroverweging van de formele samenwerkingsrelatie tussen ziekenhuizen en de medische staf. Afhankelijk van het gekozen model, alsmede de praktische uitwerking hiervan, brengt dit ingrijpende wijzigingen met zich mee in de juridische en/of financiële structuur van het ziekenhuis.


Hierbij zal ook een toetsing door het WFZ plaatsvinden op grond van het Reglement van Deelneming. Het WFZ heeft hierover op 2 oktober 2014 een mail verstuurd aan de deelnemende ziekenhuizen. Naar aanleiding van deze mail hebben een aantal deelnemers vragen gesteld. Om meer duidelijkheid te verschaffen is op 13 oktober 2014 een aanvullende mail verstuurd waarin enkele aspecten zijn toegelicht. Onderstaand is deze toelichting terug te lezen. Onder Publicaties/Overige publicaties is een document bijgevoegd dat meer gedetailleerd in gaat op de voorwaarden die gelden bij de omzetting van een stichting naar een BV.


Lees meer >

 

Resultaten herbeoordeling WFZ-deelnemers 2014

2014-09-29

Het gewogen gemiddelde exploitatieresultaat 2013 (uitgedrukt als percentage van de totale opbrengsten) is 1,8%. Dit is een daling ten opzichte van 2012 (2,3%). Het gewogen gemiddelde weerstandsvermogen 2013 (uitgedrukt als percentage van de totale opbrengsten) is toegenomen naar 23,1% (2012: 21,8%).

Lees meer >

 

S&P herbevestigt AA+ rating met stabiele 'outlook'

2014-09-11

Kredietbeoordelaar Standard & Poors (S&P) heeft op 5 september 2014 in het kader van de periodieke herbeoordeling de AA+ -rating met stabiele outlook van het WFZ herbevestigd.

Lees meer >

 

Herbeoordeling 2014

2014-05-06

Het Herbeoordelingsformulier voor 2014 is beschikbaar. U kunt dit downloaden door op deze link te klikken: Herbeoordeling 2014.

Lees meer >