HOME

S&P herbevestigt AA+ rating met stabiele 'outlook'

2014-09-11

Kredietbeoordelaar Standard & Poors (S&P) heeft op 5 september 2014 in het kader van de periodieke herbeoordeling de AA+ -rating met stabiele outlook van het WFZ herbevestigd.

Lees meer >

 

Herbeoordeling WFZ ook zonder goedkeurende verklaring accountant

2014-05-20

Met betrekking tot het inzenden van de informatie voor de jaarlijkse herbeoordeling van het WFZ is (zoals gebruikelijk) een uiterste datum van 1 juni genoemd. Meerdere deelnemers, met name uit de ziekenhuissector en de GGZ-sector, hebben inmiddels de vraag aan het WFZ gesteld wat te doen als het afgeven van een goedkeurende accountantsverklaring vertraging oploopt of geheel achterwege blijft.


Hierbij het dringende verzoek om de gevraagde informatie voor 1 juni op te sturen. Ook als er (nog) geen accountantsverklaring beschikbaar is.

Lees meer >

 

Geen gevolgen voor geborgde leningen bij onthouden goedkeurende verklaring accountant

2014-05-07

Zorginstellingen in de ziekenhuissector en de GGZ-sector krijgen niet in alle gevallen een goedkeurende verklaring van hun accountant, vanwege de grote onzekerheden rondom de bekostiging. In de afgelopen weken is er door zorginstellingen vaak aan het WFZ gevraagd of er consequenties zijn voor de lopende leningen als er geen goedkeurende accountantsverklaring wordt verstrekt.

Lees meer >

 

Herbeoordeling 2014

2014-05-06

Het Herbeoordelingsformulier voor 2014 is beschikbaar. U kunt dit downloaden door op deze link te klikken: Herbeoordeling 2014.

Lees meer >

 

Europese regelgeving voor handel in derivaten (EMIR)

2013-11-29

In ons nieuwsbericht van 26 oktober 2013 is aandacht besteed aan de nieuwe EU-regelgeving voor handel in derivaten, die bekend is onder de naam European Market Infrastructure Regulation (EMIR). In vervolg op dit nieuwsbericht brengen we het volgende onder uw aandacht.

Lees meer >

 

Beleidskader derivaten

2013-11-28

Door het Ministerie van Financiën is onlangs een algemeen beleidskader voor het gebruik van derivaten door (semi-)publieke instellingen gepubliceerd 1.


Lees meer >