Het WfZ zorgt er voor dat deelnemende zorgaanbieders toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen optimale condities. Dit doet het WfZ door garanties te verstrekken op leningen ten behoeve van zorgaanbieders. De garantie houdt in dat het WfZ de betalingsverplichtingen met betrekking tot de rente en aflossing van de desbetreffende zorgaanbieder jegens de financier (bank of belegger) overneemt, als de zorgaanbieder daar zelf niet meer aan kan voldoen. Door deze garantieverlening neemt het WfZ feitelijk de risico's op die leningen over.

Wie kan borging aanvragen?
Hoe werkt de procedure voor borging en deelname?