Disagio

Deelnemers betalen voor de borgstelling van het WfZ een eenmalige vergoeding. Dit 'disagio' is de bijdrage van WfZ-deelnemers aan het collectieve risicovermogen van het WfZ (waaruit het WfZ eventuele garantieclaims betaalt) en bedraagt 0,25% van de gemiddelde restschuld over de gehele looptijd van een lening.

Betaling

Het WfZ incasseert het disagio bij aanvang van de garantie over de gehele looptijd in één keer:

  • Bij kasgeld (voorfinanciering) wordt het disagio per kasgeldtrekking geïncasseerd.
  • Bij lange leningen wordt het disagio geïncasseerd bij storting van de lening.

Berekening

De berekening van disagio voor kasgeldleningen en langlopende leningen is als volgt:

Kasgeld (voorfinanciering)

\[ {Looptijd\ in\ dagen \over 360}x\ het\ bedrag\ van\ de\ lening\ x\ 0,0025\]

Een Excel rekentool voor de berekening van disagio voor kasgeldleningen is te downloaden via deze link

Langlopende leningen

\[ {Hoofdsom\ +\ bedrag\ laatste\ aflossingstermijn\ \over 2}x\ looptijd\ in\ jaren\ (o.b.v. 360\ dagen\ per\ jaar) x\ 0,0025\]

De looptijd in jaren wordt daarbij berekend volgens onderstaande formule (einddatum minus begindatum, uitgaande van 360 dagen per jaar).

\[ {360*(jaar B -/- jaar A)+30\ *\ (maand B -/- maand A) + (dag B -/- dag A) \over 360}\]

Waarbij:

Jaar A, maand A en dag A betrekking hebben op de ingangsdatum (voorbeeld: 26 maart 2019 is jaar 2019, maand 3 en dag 26). Jaar B, maand B en dag B betrekking hebben op de einddatum (voorbeeld: 15 september 2039 is jaar 2039, maand 9 en dag 15).

Een Excel rekentool voor de berekening van disagio voor langlopende leningen is te downloaden via deze link