Einde deelname

Zolang er sprake is van WFZ-geborgde financiering staat een zorgaanbieder geregistreerd als deelnemer en is het Reglement van Deelneming (RvD) van toepassing. De in het RvD genoemde verplichtingen vervallen zodra de laatste geborgde lening van de zorgaanbieder is afgelost. Dan wordt in principe ook de inschrijving als WFZ-deelnemer beëindigd. Uiteraard wordt hierover vooraf contact opgenomen door het WFZ. Op deze gang van zaken kan een uitzondering worden gemaakt als de zorgaanbieder voornemens is om nieuwe investeringen te doen, en hiervoor op korte termijn een nieuw borgingsverzoek zal indienen.