Financieringsvormen

Een borgstellingsverklaring geeft de ontvangende zorginstelling het recht om binnen een jaar leningen volgens bepaalde specificaties onder garantie af te sluiten. Bouwprojecten worden doorgaans eerst gefinancierd met kortlopende leningen. In de zogenoemde WfZ-kasgeldfaciliteit wordt dan een financieel plafond afgesproken dat, naargelang het bouwproject vordert, geleidelijk wordt 'volgetrokken' met kasgeldleningen. De kasgeldleningen cumuleren tijdens het bouwproces en worden op een gegeven moment omgezet in langlopende leningen.

Kortlopende leningen worden alleen geborgd als het WfZ voldoende basis ziet om ook de daarop aansluitende langlopende leningen te borgen.