Goedkeuring vereist

Op grond van het Reglement van Deelneming is voor deelnemers in een aantal situaties goedkeuring van het WFZ vereist, voorafgaand aan de definitieve besluitvorming. Het gaat om:

Bij elk van de genoemde handelingen is het mogelijk dat nieuwe, of extra risico's ontstaan voor de betrokken instelling(en). Afgeleid hiervan kan ook het belang van de overige deelnemers van het WFZ geraakt worden; vandaar de goedkeuringsvereiste. Het verdient hierbij aanbeveling om het WFZ al in een vroeg stadium te informeren. Dit draagt bij aan een voorspoedige afwikkeling door het WFZ van het latere officiële verzoek tot goedkeuring. Het niet naleven van de verplichtingen in het Reglement van Deelneming kan leiden tot het geven van een aanwijzing. Neem bij twijfel over de noodzaak van goedkeuring contact op met het WFZ-bureau (via mail@wfz.nl).