Borg voor derden

Een deelnemer mag zich zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ op geen enkele wijze verbinden ten behoeve van derden. Daarbij gaat het onder meer om het verstrekken van zakelijke, persoonlijke of andere zekerheden voor de voldoening van enige schuld van zichzelf of van een ander (denk bijvoorbeeld aan hoofdelijkheid voor een aanpalende rechtspersoon). Eventuele verzoeken hiervoor kunnen worden ingediend via mail@wfz.nl.