Bestaande zekerheidsrechten

Bij bestaande activa zijn in het verleden vaak al zekerheidsrechten afgegeven, bijvoorbeeld aan banken, Rijksoverheid, gemeenten of provincies. In die gevallen moet een passende oplossing worden gevonden. Uitgangspunt hierbij is dat elke partij een zekerheidsrecht krijgt 'pro rata parte', dat wil zeggen: in verhouding met het respectievelijke financiële belang (de omvang van de lening dan wel garantie). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door WfZ en NVB gezamenlijk opgestelde overeenkomst waarin afspraken over de verdeling van zekerheden tussen financiers zijn vastgelegd.

Complex en tijdrovend

Het traject van hypotheekvestiging kan soms erg complex zijn en veel tijd in beslag nemen. Schenk daarom tijdig aandacht aan dit voorheen 'ondergeschoven' onderwerp. Van belang is hierbij een actueel overzicht van alle afspraken die hierover in het kader van financiering of garantieverlening in het verleden zijn gemaakt met diverse partijen. Het tijdig agenderen van het onderwerp 'zekerheden' voorkomt dat 'in de staart' van het financieringsproces nog onverwachte complicaties en vertragingen optreden.

Neem bij vragen tijdig contact op met het WfZ.