Royementen

Aanwending verkoopopbrengsten

Verkooptransacties kunnen alleen plaatsvinden na formele instemming ('royement') door alle hypotheekhouders. In de praktijk is goedkeuring van sec de verkooptransactie zelden een probleem. Wel kunnen er verschillende verwachtingen bestaan over de aanwending van de verkoopopbrengsten. Zorgaanbieders gaan er vaak van uit dat zij de verkoopopbrengsten vrij kunnen besteden. In de huidige tijd is dit echter niet vanzelfsprekend, zeker niet bij transacties van aanzienlijke omvang. Banken eisen in beginsel dat verkoopopbrengsten worden gebruikt om af te lossen op de lopende leningen (in lijn met de algemene beperking van hun kredietfaciliteiten).

Royement 'om niet'

Voor het WfZ geldt - als vanouds - dat doorgaans 'royement om niet' wordt verleend bij de 'normale' incidentele transacties van beperkte omvang. Dit houdt in dat de zorgaanbieder de verkoopopbrengst kan houden en zelf kan beslissen over de aanwending. Voorwaarde hierbij is wel dat de eventuele andere hypotheekhouders hiertoe ook bereid zijn (anders schiet de zorgaanbieder er nog steeds niets mee op).

Aflossing van de geborgde leningen

Daarnaast is ook voor het WfZ het uitgangspunt dat aflossing op de geborgde leningen plaatsvindt, wanneer het gaat om een reeks van verkooptransacties, relatief grote bedragen, of 'sale and lease back'-constructies. Vervroegde aflossing van geborgde leningen kan doorgaans probleemloos op datum renteherziening. Op andere momenten is hierbij de medewerking van de geldgever nodig. Wanneer dit hoge kosten met zich meebrengt of op andere bezwaren stuit, is storting van de verkoopopbrengst op een geblokkeerde rekening soms de meest praktische oplossing.

Meer informatie over het indienen van een goedkeuringsverzoek is te vinden onder Goedkeuring vereist.