Vereisten notaris

Geen vrijwaring

Op grond van notariële beroeps- en gedragsregels is elke notaris verplicht verzekerd tot een bedrag van € 25 miljoen per transactie (beroepsaansprakelijkheidsverzekering). Er zijn notariskantoren die aanvullend verzekerd zijn. Indien de notaris een hypotheekakte passeert die het verzekerde bedrag overschrijdt, dan is de notaris voor dit meerdere bedrag niet verzekerd. Voor het onverzekerde bedrag zal de notaris in de regel een vrijwaring opstellen. Het WfZ tekent geen vrijwaring voor de notaris en gaat niet akkoord met een onderverzekering van de notaris. Raadpleeg daarom vooraf de notaris over zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dit voorkomt vertraging later in het proces.

Zekerhedenagent

Bij consortiumfinanciering is het verstandig om vooraf te bespreken wie de notaris kiest en welke eisen de partijen aan de notaris verbinden.

De financiers wijzen gezamenlijk een zekerhedenagent aan. De zekerhedenagent zal ten behoeve van de financiers de zekerheidsrechten vestigen en zorgen voor het beheer en de uitoefening van de zekerheidsrechten.