Royementen

Een deelnemer kan onroerend goed, dat bezwaard is met een hypotheek, alleen verkopen na formele instemming door alle hypotheekhouders. Deze instemming noemen we royement. In de praktijk is goedkeuring van de verkooptransactie zelden een probleem.

Gebruik verkoopopbrengst

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat verkoopopbrengsten vrij kunnen worden besteed. Zeker niet bij omvangrijke transacties. Banken eisen in principe dat verkoopopbrengsten worden gebruikt om af te lossen op de lopende leningen. Dit is ook het uitgangspunt van het WfZ.

Het is mogelijk dat de verkoopopbrengst op een geblokkeerde rekening wordt gestort. De zorginstelling kan een verzoek indienen voor (gedeeltelijke) vrijgave van de gelden, bijvoorbeeld voor investeringen. De ongeborgde financiers en het WfZ beoordelen deze verzoeken.

Als de verkooptransactie relatief beperkt van omvang is, verleent het WfZ 'royement om niet'. De zorginstelling kan dan zelf beslissen wat met de verkoopopbrengsten gedaan wordt. Eventuele andere hypotheekhouders moeten hiertoe uiteraard ook bereid zijn.

Aflossing lening

Verplichte (vervroegde) aflossing op leningen is onder andere aan de orde:

  • Als het gaat om omvangrijke transacties, of een beperkte transactie als onderdeel van een groter geheel.
  • Als er na de verkoop (nagenoeg) geen vastgoed meer in eigendom overblijft.
  • Als de deelnemer onder verscherpte bewaking van het WfZ staat.
  • Als de verkoopopbrengst bedoeld is voor de lopende exploitatie of exploitatieproblemen.
  • Als één of meerdere hypotheekhouders aflossing wensen.

Lees verder