Verhaalsregeling

Bij bestaande activa zijn in het verleden vaak al zekerheidsrechten aan derden afgegeven. Bijvoorbeeld aan banken, de Rijksoverheid, gemeenten of provincies. Alle zekerheden worden naar rato gedeeld. Hoe dit geregeld is staat beschreven in de verhaalsregeling.

Het uitgangspunt hierbij is dat elke partij een zekerheidsrecht krijgt 'pro rata parte'. Dat wil zeggen: in verhouding met het respectievelijke financiële belang.

Voor de verhaalsregeling maakt het WfZ gebruik van een overeenkomst die samen met de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld. Hierin is vastgelegd wat de afspraken zijn over de verdeling van zekerheden tussen financiers.

Rol zekerhedenagent

De betrokken partijen wijzen in de verhaalsregeling een zekerhedenagent aan. Dit is een van de betrokken financiers. De zekerhedenagent beheert de zekerheden uit naam van de geborgde financiers, ongeborgde financiers en de borg(en) en neemt de uitoefening van de zekerheidsrechten op zich.

Verzoeken of wijzigingen van de verhaalsregeling moeten aan de zekerhedenagent gestuurd worden. Die zorgt voor toestemming van de hypotheekhouders. Ook stelt de zekerhedenagent een concept wijzigingsovereenkomst op en stuurt deze ter beoordeling aan de betrokken partijen


Lees verder