Zekerheden

Nadat het WfZ een borgingsverzoek heeft goedgekeurd, moeten er zekerheden worden gevestigd. Die zekerheden dienen als onderpand wanneer de deelnemer de financiële afspraken niet na kan komen. Zo wordt de schade voor het WfZ en de deelnemers enigszins beperkt.

Door het vestigen van zekerheden krijgt het WfZ zekerheidsrechten op registergoederen van de deelnemende zorginstelling. Hypotheekrecht op vastgoed wordt gevestigd door middel van een notariële akte. Er wordt pandrecht gevestigd op roerende zaken, dit wordt beschreven in de pandakte.

Voorafgaand aan het daadwerkelijk verstrekken van de borging vraagt het WfZ standaard een hypothecaire inschrijving op de volledige vastgoedportefeuille van de aanvrager.

Zekerheden delen met derden

Bij bestaande activa zijn in het verleden vaak al zekerheidsrechten aan derden afgegeven. Bijvoorbeeld aan banken, de Rijksoverheid, gemeenten of provincies. Alle zekerheden worden naar rato gedeeld. Hoe dit geregeld is staat beschreven in de verhaalsregeling.

Op grond van het Reglement van Deelneming is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WfZ hypothecaire of andere zekerheden te geven aan andere partijen. Dit is standaard opgenomen in elk leningcontract, zowel bij het WfZ als bij de banken.


Lees verder