Reglement van Deelneming

Om deel te kunnen nemen aan het WfZ gaat de zorginstelling akkoord met de voorwaarden zoals omschreven in het Reglement van Deelneming. Hierin staan de rechten en plichten van het WfZ en de deelnemende zorginstelling. Zo krijgt het WfZ bij borging zekerheidsrechten op vastgoed, roerende zaken en inventarissen van de deelnemende zorginstelling.

Wilt u borging aanvragen bij het WfZ? Bekijk dan eerst of uw organisatie voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Schriftelijke toestemming nodig

Zoals vermeld in het Reglement van Deelneming is het alleen toegestaan om zekerheden te geven aan andere partijen na schriftelijke toestemming van het WfZ. Daarnaast staan er in het Reglement van Deelneming nog andere zaken waarvoor toestemming gevraagd moet worden aan het WfZ, zoals:

  • Leningen aan derden
  • Borg voor derden
  • Rentederivaten

Meer informatie staat in het Reglement van Deelneming. De schriftelijke toestemming kunt u via uw relatiebeheerder aanvragen.

Verandering financiële of juridische structuur

Verandert er wat aan de financiële of juridische structuur van uw organisatie? U moet dan een toestemmingsverzoek indienen bij het WfZ. Meer informatie staat op de pagina Veranderingen doorgeven.

Einde deelname

Uw WfZ-deelname eindigt automatisch zodra de laatste geborgde lening is afgelost. U hoeft dan niet meer te voldoen aan de voorwaarden van het Reglement van deelneming. Bent u van plan om na uw deelname opnieuw te investeren? Dan kunt u uiteraard een nieuw borgingsverzoek indienen.


Lees verder