Rol en Positie WfZ

Het WfZ is een garantiefonds

Het WfZ verstrekt garanties op leningen voor zorgaanbieders en staat op deze manier garant voor de betalingsverplichtingen voor rente en aflossing op geborgde leningen. Als een WfZ-deelnemer niet meer aan de verplichtingen voor rente en aflossing kan doen, dan draagt het WfZ (na faillissement) zorg voor de doorbetaling van de rente- en aflossingsverplichtingen aan de financiers van de geborgde leningen. Het WfZ volgt daarbij het aflossingsschema uit de leningovereenkomst en lost dus niet in een keer de restschuld af. Hiervoor wordt het risicovermogen van het WfZ gebruikt. In de uitzonderlijke situatie dat dit niet voldoende is, kan het WfZ langsgaan bij de aangesloten deelnemers. Deze verplichte bijdrage (het 'obligo') bedraagt maximaal 3% van de nog uitstaande garanties van elke individuele deelnemer. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan het WfZ aankloppen bij de Rijksoverheid vanwege de ‘achterborg’.

Geen financiële steunverlening

Het WfZ is niet opgericht voor financiële steunverlening om een faillissement van een zorginstelling te voorkomen. Deze rol mag en wil het WfZ niet op zich nemen. Ook een eventueel uitstel van aflossingen op geborgde leningen is (mede om deze reden) een onbegaanbaar pad.


Lees verder