Rol WfZ bij instellingen in de problemen

Instellingen in de problemen

Bij de periodieke herbeoordelingen staat de vraag centraal of organisaties op korte en lange termijn hun rekeningen kunnen betalen. Als hierover meer twijfel bestaat, wordt de intensiteit van het toezicht opgevoerd. Wij hanteren een globale classificatie van individuele risicobeoordelingen. Hiervoor worden kleurcodes gebruikt, van laag naar hoog risico zijn deze kleurcodes groen, geel, oranje en rood. Bij groen is er geen sprake van verhoogde risicobewaking vanuit het WfZ. Bij de kleurcodes geel, oranje en rood is er wel sprake van verhoogde risicobewaking vanuit het WfZ.

Bij het toekennen van de risicokleurcodering speelt in het bijzonder liquiditeit een belangrijke rol. Als er sprake is van een risicovolle ontwikkelingen verhogen wij de intensiteit en frequentie van de risicobewaking. Het WfZ kan dan op kwartaal- of zelfs op maandbasis informatie over exploitatie- en liquiditeitsontwikkeling opvragen.

Melding bij het ministerie van VWS

Het WfZ is verplicht op grond van formele afspraken om aan het ministerie van VWS tijdig informatie te geven over ernstige problemen bij WfZ-deelnemers. Dit geldt voor deelnemers uit kleurcode rood. Dit komt vanuit de financiële positie (de achterborg) van het Rijk in de zekerheidsstructuur van het WfZ.