Disclaimer

Het WFZ heeft de inhoud van deze website met de grote zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie niet op alle punten volledig of actueel is. Het WFZ kan de gepubliceerde informatie op elk moment zonder aankondiging wijzigen.

Aansprakelijkheid

Aan de gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het WFZ kan geen foutloos of ononderbroken functioneren van de website garanderen. Het WFZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en gebruik van deze website en de gepubliceerde informatie, noch voor eventuele ontstane schade door het gebruik hiervan. Het WFZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar de website van het WFZ.

Eigen verantwoordelijkheid

De afnemer van de gepubliceerde informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gepubliceerde informatie.

Auteursrecht

Nederlands recht is van toepassing. Op de inhoud van deze website berust auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Gebruik van informatie is toegestaan met bronvermelding.

© 2017 Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, Utrecht