Disclaimer

Het WFZ heeft de inhoud van zijn website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, verouderd of niet (meer) juist is. Het WFZ kan de gepubliceerde informatie op elk moment zonder aankondiging wijzigen. Het verdient de aanbeveling om periodiek na te gaan of de gepubliceerde informatie op deze website is gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de gepubliceerde informatie kunnen bezoekers van deze site geen rechten ontlenen. Het WFZ kan geen foutloos of ononderbroken functioneren van de website garanderen. Het WFZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en gebruik van deze website en de gepubliceerde informatie, noch voor eventuele ontstane schade door het gebruik hiervan. Het WFZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar de website van het WFZ.

Eigen verantwoordelijkheid

De afnemer van de gepubliceerde informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gepubliceerde informatie. De gepubliceerde informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

Auteursrecht

Nederlands recht is van toepassing. Op de inhoud van deze website berust auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Gebruik van informatie is toegestaan met bronvermelding.

© 2010 Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, Utrecht