Vervroegde aflossing

Het vervroegd aflossen van een geborgde lening kan doorgaans probleemloos op datum renteherziening. Op andere momenten is de medewerking van u -als geborgde financier- nodig. U informeert in die gevallen het WfZ.

Bij verkoop van ondergezette registergoederen kan het WfZ voorwaarden stellen, zoals het storten van de verkoopopbrengst op een geblokkeerde rekening.

Verplichte aflossing geborgde leningen

Verplichte (vervroegde) aflossing op leningen is onder andere aan de orde in de volgende situaties:

  • Bij omvangrijke transacties (of een beperkte transactie als onderdeel van een groter geheel).
  • Als na de verkoop (nagenoeg) geen vastgoed meer in eigendom over blijft.
  • Als de deelnemer onder verscherpte bewaking van het WfZ staat.
  • Als de verkoopopbrengst bedoeld is voor de lopende exploitatie(-problemen)
  • Als (één van de) overige hypotheekhouders aflossing verlangen.

Mogelijke vragen hierover kunt u stellen via mail@wfz.nl.


Lees verder