Vestigen van zekerheden

Het WfZ neemt de leiding bij het vestigen van de zekerheden. Bij nieuwe deelnemers verloopt dit iets anders dan bij bestaande deelnemers. Na akkoord op alle stukken worden bij nieuwe deelnemers eerst de borgstelling afgegeven en de geborgde lening aangegaan zodat een hypotheekrecht gevestigd kan worden.

Na 2016: de verhaalsregeling

Tot 2016 werden de financieringen en zekerheden vaak apart gevestigd, of werd een overeenkomst van gedeelde zekerheden afgesloten. Hierin werden de afspraken opgenomen tussen de ongeborgde financier(s) en de borg(en) over de uitwinning van de (gezamenlijke) zekerheden. Deze regeling is vrij beperkt. Daarom zijn de meeste financiers met de Nederlandse Vereniging van Banken en het WfZ in 2016 een nieuwe regeling overeengekomen, de zogenaamde verhaalsregeling.

De verhaalsregeling is uitgebreider, onder meer doordat de rekening-courant verhouding onder deze regeling valt. Voor de verhaalsregeling maakt het WfZ gebruik van een overeenkomst die samen met de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld. Hierbij hoort een hypotheekakte en pandakte als standaard documentatie. De verhaalsregeling regelt ook dat een zekerhedenagent wordt aangesteld. De zekerheden worden alleen ten behoeve van deze zekerhedenagent gevestigd.

Het WfZ stelt de documentatie op en stuurt deze ter goedkeuring aan de betrokken partijen.


Lees verder