Gebruik van (rente)derivaten

Vanuit de overheid zijn regels opgesteld voor het toepassen van financiële derivaten door zorginstellingen. Deelnemers hebben daarnaast voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van het WfZ (artikel 12 van het Reglement van Deelneming). Deze toestemming geldt voor elke toepassing van derivaten in de financieringsstructuur, dus ook voor ongeborgde leningen.

Het WfZ stelt onder andere de volgende voorwaarden aan het gebruik van (rente)derivaten door deelnemers:

  • Financiële derivaten met een speculatief karakter zijn niet toegestaan. Derivaten voor zorginstellingen zijn bedoeld om risico’s af te dekken en niet om extra risico’s aan te gaan.
  • De lening en het derivaat moeten bij dezelfde bank worden afgesloten. Dit maakt de bank financieel (mede) risicodragend.
  • Er mag geen bijstortingsverplichting (‘margin call’) worden afgesproken.
  • De eenzijdige mogelijkheid voor de bank om het contract op te zeggen (‘break clause’) of te wijzigen is niet toegestaan.

Het is van belang om tijdig contact op te nemen met uw relatiebeheerder om het proces en de benodigde informatie af te stemmen.