Meer informatie

Zekerhedenagent

WfZ-deelnemers financieren hun investeringsplannen vaak door middel van consortium financiering. Dit betekent dat er naast het WfZ meerdere financiers bij betrokken zijn. Als zekerhedenagent verkrijgt u ten behoeve van de financiers de zekerheidsrechten en zorgt u voor het beheer en de uitoefening van de zekerheidsrechten. De onderlinge afspraken hierover staan beschreven in de verhaalsregeling.

Verhaalsregeling

Het vestigen van zekerheden verloopt bij nieuwe deelnemers iets anders dan bij bestaande deelnemers. Bij nieuwe deelnemers wordt na akkoord op alle stukken eerst de borgstelling afgegeven en de geborgde lening aangegaan zodat er een hypotheekrecht gevestigd kan worden. Een hypotheekrecht is namelijk een afhankelijk recht en daarvoor moet er eerst een vordering zijn.

Wijziging verhaalsregeling

Verandert er iets met betrekking tot de verhaalsregeling waar u de zekerhedenagent voor bent? Dan moeten de partijen dit op tijd aan u doorgeven. Vervolgens vraagt u de andere partijen of er nog meer wijzigingen hebben plaatsgevonden. U stelt een concept 'wijziging verhaalsregeling' op en stuurt deze aan alle partijen. Als alle input verwerkt is, stuurt u een definitieve versie die alle partijen na akkoord ondertekenen. Tot slot deelt u het volledig getekende exemplaar met alle partijen.

Toestemmingsverzoek

De zorginstelling of de notaris moeten de volgende situaties eerst aan u voorleggen:

  • het vestigen van opstalrechten
  • het vestigen van erfdienstbaarheden
  • andere verzoeken met betrekking tot de ondergezette registergoederen

Vervolgens dient u deze ter goedkeuring voor te leggen aan de betrokken partijen. Verzoeken aan het WfZ kunnen verzonden worden aan juridischezaken@wfz.nl.


Lees verder