Meer informatie

Royementen

Stuur het verzoek voorzien van een royementsvolmacht naar juridischezaken@wfz.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens over het object:

  • verwachte datum levering
  • adres
  • kadastraal nummer
  • de verwachte verkoopprijs (indien bekend)
  • boekwaarde

Voor het verwerken van een royementsverzoek heeft het WfZ minimaal twee weken nodig. Het WfZ kan voorwaarden verbinden aan het royement.

Het WfZ beheert leningen en zekerheden die gevestigd zijn ten behoeve van het Rijk. Voor deelnemers die onder de voorwaarden van deze Rijksgarantieregelingen vallen kunt u een verzoek op dezelfde manier indienen als hiervoor vermeld.


Lees verder