Beroep op WFZ-borging

Als een WFZ deelnemer niet meer aan de verplichtingen voor rente en aflossing kan voldoen, dan draagt het WFZ na het faillissement zorg voor de doorbetaling van de rente- en aflossingsverplichtingen aan de financiers van de geborgde leningen. Het WFZ volgt daarbij het aflossingsschema uit de leningovereenkomst en lost dus niet in een keer de restschuld af.

Aangezien voor een WFZ-garantie geldt 'eens gegeven blijft gegeven', kan een garantie niet eenzijdig of voortijdig door het WFZ worden beëindigd, ook niet bij een verslechterende financiële situatie bij de zorgaanbieder. Sanering blijft echter de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder.

De rol en positie van het WFZ bij instellingen in de problemen wordt hier toegelicht.