Solvabiliteitsbeslag en beleenbaarheid

Solvabiliteitsbeslag

De door het WFZ verstrekte garantie aan geldgevers heeft vanwege de zekerheidsstructuur de kwaliteit van een indirecte staatsgarantie en is door De Nederlandse Bank (DNB) solvabiliteitsvrij verklaard. Leningen met WFZ-garantie worden door DNB als onderpand geaccepteerd.

Meer informatie over de behandeling van garanties onder Solvency II is te vinden op de DNB website: http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234971.jsp.

Beleenbaarheid WFZ-gegarandeerde leningen

Onderstaand wordt ingegaan op de beleenbaarheid van WFZ-gegarandeerde leningen.

Worden WFZ-gegarandeerde leningen door DNB als onderpand geaccepteerd?

WFZ-gegarandeerde leningen worden door De Nederlandse Bank (DNB) als onderpand geaccepteerd. Het WFZ wordt op de website van DNB niet expliciet genoemd in de toelichting op beleenbare activa. Desgevraagd heeft DNB echter richting WFZ de beleenbaarheid bevestigd.

Zijn WFZ-gegarandeerde leningen beleenbaar bij de ECB?

Leningen onder WFZ-garantie zijn, voor zover thans bij het WFZ bekend, niet beleenbaar bij de Europese Centrale Bank.