Voordelen WFZ-garantie

WFZ-garantie houdt in dat het WFZ de betaling van rente en aflossing van een lening volledig garandeert wanneer de WFZ-deelnemer niet meer in staat is om deze rente- en aflossingsverplichtingen na te komen. Het WFZ neemt in geval van een claim de betalingsverplichtingen van het leningscontract helemaal over. Borging door het WFZ brengt voordelen mee voor de financier, de zorginstelling en de maatschappij als geheel.

Voordelen voor de financier

  • Gunstige risico-rendementsverhouding.
  • De garantie kan niet eenzijdig door het WFZ worden beëindigd.
  • De lening is niet eenzijdig opzegbaar door de zorginstelling.
  • Het leningscontract is overdraagbaar.

Voordelen voor de individuele zorginstelling

  • Betere toegang tot de kapitaalmarkt.
  • Een veranderd risicoprofiel van de zorgaanbieder kan niet leiden tot opeising van de lening of verhoging van de rente.
  • Rentevoordeel.

Maatschappelijke voordelen

  • WFZ borging verbetert de continuïteit van de zorgverlening.
  • WFZ borging drukt de macrokosten van de zorgsector, waardoor meer middelen besteed kunnen worden aan 'de handen aan het bed'.