Raad van Toezicht

Het WfZ heeft een Raad van Toezicht. Leden van de Raad opereren onafhankelijk, en zonder last of ruggespraak. De Raad is zelf verantwoordelijk voor werving en benoeming van zijn leden. Werving van nieuwe leden van de Raad geschiedt op basis van een profielschets die wordt afgestemd met de brancheverenigingen van zorgaanbieders. Voorgenomen benoemingen worden aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport voorgelegd ter goedkeuring.

De taken en bevoegdheden van de Raad en de directeur zijn vastgelegd in de Statuten, het Reglement Raad van Toezicht en het Directiereglement.

Samenstelling Raad van Toezicht

drs. M.D. Appelman
prof. dr. P.P.T. Jeurissen
dr. C.B. Leerink (voorzitter)
mr. P.R.M. Vernooij
drs. A.J. van Vliet - Eppinga


Lees verder