Nieuws

AcvZ 'Risicomanagement in het zorgvastgoed'

08-10-2018

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) heeft de brochure 'Risicomanagement in het Zorgvastgoed' gepubliceerd.

In deze brochure gaan verschillende auteurs (waaronder het WFZ) vanuit hun specifieke invalshoek in op de risico’s die samenhangen met de voorbereiding, de ontwerpfase, de bouw en de ingebruikname van zorgvastgoed. De brochure biedt voor zorginstellingen met lopende of voorgenomen investeringen waardevolle informatie, en wordt daarom zeer aanbevolen.

De brochure is onder meer te vinden op de website van het WFZ, onder https://www.wfz.nl/publicaties/overige-publicaties.


 

Publicatie jaarverslag 2018

05-09-2019

Het integrale jaarverslag, de samenvatting en het persbericht vindt u op deze website onder het kopje Publicaties / Jaarverslagen.

Lees meer >


Herbeoordeling WFZ-deelnemers 2019

05-09-2019

Klik hier voor de meest actuele cijfers over het exploitatieresultaat en het weerstandsvermogen van WFZ-deelnemers op geaggregeerd niveau.

Lees meer >