Nieuws

AcvZ 'Risicomanagement in het zorgvastgoed'

08-10-2018

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) heeft de brochure 'Risicomanagement in het Zorgvastgoed' gepubliceerd.

In deze brochure gaan verschillende auteurs (waaronder het WFZ) vanuit hun specifieke invalshoek in op de risico’s die samenhangen met de voorbereiding, de ontwerpfase, de bouw en de ingebruikname van zorgvastgoed. De brochure biedt voor zorginstellingen met lopende of voorgenomen investeringen waardevolle informatie, en wordt daarom zeer aanbevolen.

De brochure is onder meer te vinden op de website van het WFZ, onder https://www.wfz.nl/publicaties/overige-publicaties.


 

Publicatie WFZ jaarverslag 2019

22-04-2020

Op 3 april 2020 zijn de jaarstukken van het WFZ vastgesteld. Hierin wordt een uitvoerige toelichting gegeven op de ontwikkelingen bij het WFZ. Het integrale verslag is in te zien of te downloaden via deze link.

Lees meer >


Benoeming directeur

02-04-2020

De Raad van Toezicht van het Waarborgfonds voor de Zorgsector is verheugd te kunnen meedelen dat Frans Schaepkens per 1 juni 2020 is benoemd tot directeur/bestuurder van het WFZ. Frans Schaepkens zal Herman Bellers opvolgen die, na ruim 20 jaar aan het WFZ verbonden te zijn geweest, per 1 juni zijn werkzaamheden beëindigt.

Lees meer >


Herbeoordeling WFZ-deelnemers 2019

05-09-2019

Klik hier voor de meest actuele cijfers over het exploitatieresultaat en het weerstandsvermogen van WFZ-deelnemers op geaggregeerd niveau.

Lees meer >