Nieuws

Herbeoordeling WFZ-deelnemers 2019

05-09-2019

Klik hier voor de meest actuele cijfers over het exploitatieresultaat en het weerstandsvermogen van WFZ-deelnemers op geaggregeerd niveau.

 

Publicatie WFZ jaarverslag 2019

22-04-2020

Op 3 april 2020 zijn de jaarstukken van het WFZ vastgesteld. Hierin wordt een uitvoerige toelichting gegeven op de ontwikkelingen bij het WFZ. Het integrale verslag is in te zien of te downloaden via deze link.

Lees meer >


Benoeming directeur

02-04-2020

De Raad van Toezicht van het Waarborgfonds voor de Zorgsector is verheugd te kunnen meedelen dat Frans Schaepkens per 1 juni 2020 is benoemd tot directeur/bestuurder van het WFZ. Frans Schaepkens zal Herman Bellers opvolgen die, na ruim 20 jaar aan het WFZ verbonden te zijn geweest, per 1 juni zijn werkzaamheden beÃĢindigt.

Lees meer >