Nieuws

Herbeoordeling WFZ-deelnemers 2019

05-09-2019

Klik hier voor de meest actuele cijfers over het exploitatieresultaat en het weerstandsvermogen van WFZ-deelnemers op geaggregeerd niveau.

 

Publicatie jaarverslag 2018

05-09-2019

Het integrale jaarverslag, de samenvatting en het persbericht vindt u op deze website onder het kopje Publicaties / Jaarverslagen.

Lees meer >


AcvZ 'Risicomanagement in het zorgvastgoed'

08-10-2018

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) heeft de brochure 'Risicomanagement in het Zorgvastgoed' gepubliceerd.

Lees meer >