Herziening WfZ leningdocumentatie

Publicaties | WFZ nieuws

Herziening WfZ leningdocumentatie

02-11-2023

Zorginstellingen kunnen nadat zij een borgstellingsverklaring van het WfZ hebben ontvangen een geborgde financiering aantrekken bij een financier. Voor het aantrekken van een door het WfZ geborgde financiering wordt de door het WfZ opgestelde standaard leningdocumentatie gebruikt. Afgelopen periode is gewerkt aan de herziening van deze leningdocumentatie.

Aanleiding herzieningen

De herziening volgt op de reeds doorgevoerde wijziging van het Reglement van Deelneming van 2021. De wijzigingen hebben hoofdzakelijk tot doel om de leningdocumentatie duidelijker te formuleren en beter te laten aansluiten bij de praktijk. Tevens zorgen de wijzigingen voor een betere aansluiting op relevante ontwikkelingen in de wetgeving (met name de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)).

Proces

Zoals gebruikelijk bij actualisaties en wijzigingen in formele WfZ-documentatie, zijn ook de herzieningen in de leningdocumentatie onderworpen aan een opinie door Pels Rijcken. Tevens heeft afstemming plaats gevonden met de belangrijkste verstrekkers van WfZ geborgde leningen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd met de herziene documentatie (vanwege de achterborgrelatie is sprake van een formeel goedkeuringsvereiste).

Van belang voor WfZ deelnemers

  • Alleen nieuwe langlopende geldleningen en kasgeldfaciliteiten worden afgesloten onder de herziene leningdocumentatie.
  • De leningdocumentatie zal in gebruik worden genomen voor leningovereenkomsten die vanaf 15 november 2023 tussen partijen worden getekend.
  • Bestaande leningen blijven lopen onder de huidige documentatie (overeenkomsten en Algemene bepalingen).

Meer gedetailleerde informatie over de herzieningen is te lezen in een memo met toelichting van Pels Rijcken. Deze is te downloaden via onze website.

De herziene documentatie

Onderstaand overzicht verwijst naar de herziene documenten uit de leningdocumentatie:

a. De Algemene bepalingen;

b. Een Standaardovereenkomst van Langlopende Geldlening;

c. Een Standaardovereenkomst Kasgeldfaciliteit; en

d. Een Aanvullende overeenkomst tot wijziging leningsvoorwaarden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Suzanne Simonis (Senior Jurist & Coördinator Juridische Zaken).