Het WfZ ondertekent de Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Publicaties | WFZ nieuws

Het WfZ ondertekent de Green Deal Duurzame Zorg 3.0

09-12-2022

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de totale CO2-uitstoot van Nederland. Via het verduurzamen van onder andere gebouwen, energie en vervoer, hebben zorgorganisaties veel invloed op het verminderen van broeikasgassen, in lijn met het Klimaat- en Energieakkoord. Vanuit een gevoelde urgentie en intrinsieke overtuiging dat verduurzaming van de zorgsector móet en ook kán, denkt het WfZ na over de zijn rol bij de verduurzaming van de zorgsector. Het WfZ onderschrijft daarbij de uitgangspunten, doelstellingen en inzet van Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Om die reden ondertekent het WfZ de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

De primaire doelstelling van het WfZ is het bieden van toegang tot de kapitaalmarkt tegen optimale condities voor zorginstellingen. Dit doet het WfZ door garanties te verstrekken op leningen ten behoeve van zorgaanbieders. Het WfZ borgt ruim 40% van de langlopende leningen van zorginstellingen. Daarmee vervult het WfZ een belangrijke rol bij de financiering van onder andere gebouwen en medische apparatuur, maar ook van ICT.

Ook voor investeringen in verduurzaming van bestaande gebouwen is WfZ borging mogelijk. Een duurzame en klimaat neutrale vastgoedportefeuille bij zorginstellingen is daarbij niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een gezonde bedrijfsvoering en goede kredietwaardigheid van zorginstellingen. De gunstige condities van WfZ geborgde financiering (waaronder een lage rente), helpen om tot een haalbare businesscase te komen (ook voor investeringen in verduurzaming).

Het WfZ vraagt aandacht voor de financiële dekking van niet rendabele investeringen. Een deel van de investeringen die nodig is om de ambities van de Green Deal te realiseren, zal immers niet terugverdiend worden met besparingen. Gezien de vele financiële en zorginhoudelijke uitdagingen in de zorgsector, pleit het WfZ voor een aanvullende financiële dekking vanuit de bekostiging of een vorm van subsidie. Het WfZ steunt in dat verband het pleidooi van de brancheverenigingen in de zorg die hiervoor een beroep doen op het klimaatfonds.

Het WfZ gaat met deelnemers in gesprek over hoe WfZ-garanties kunnen bijdragen aan de financierbaarheid van verduurzamingsmaatregelen.