In welke mate nemen zorginstellingen financiële risico's?

Publicaties | WFZ nieuws

In welke mate nemen zorginstellingen financiële risico's?

26-01-2024

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het onderwerp risicobereidheid. Elke organisatie neemt risico's om haar (strategische) doelstellingen te kunnen realiseren. De risicobereidheid, de mate waarin men bereid is om risico's te nemen, verschilt per organisatie en per domein (zoals patiëntveiligheid, financiën en ICT). Risicobereidheid is niet in één formule samen te vatten, omdat het (irrationele) gedrag van individuen een belangrijke rol speelt. Kennis en inzicht hierover is van groot belang voor zorginstellingen zelf en voor partijen die een rol spelen in de zorgsector, waaronder het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). In het kader van de masteropleiding risicomanagement aan de Universiteit Twente heeft Erik Achterberg (Afdelingshoofd risico analyse) onderzoek gedaan naar de mate waarin zorginstellingen financiële risico's nemen.

De uitkomsten van het onderzoek kunt u hier lezen. Daarnaast is in december 2023 een artikel gepubliceerd in Fizier. De gehele scriptie is hier te vinden.