Publicatie strategiedocument WfZ

Publicaties | WFZ nieuws

Publicatie strategiedocument WfZ

11-01-2022

Het WfZ staat bekend als een gedegen organisatie. Die gedegenheid zit in het DNA van het WfZ. Immers, het WfZ staat garant voor ruim € 6 miljard aan uitstaande leningen in de Nederlandse gezondheidszorg, meer dan 40% van het totaal. Door het afgeven van garanties draagt het WfZ bij aan gunstige financieringscondities in de Nederlandse zorgsector. Gunstig door rentevoordelen, lange looptijden en geen enkele opzeggingsgrond. Om garant te kunnen staan en om de waarde van de garanties te behouden voert het WfZ een prudent beleid. Immers, schades leiden tot uitholling van de financiële positie en mogelijk tot het aanspreken van de deelnemers en de Nederlandse staat.

Met de nieuwe strategische koers van het WfZ bevestigen we onze degelijkheid, maar we zetten wel andere accenten. Borging door het WfZ heeft waarde voor de Nederlandse gezondheidszorg. Het WfZ wil zijn betekenis voor de Nederlandse gezondheidszorg verder vergroten. Dat doen we door zorginstellingen te wijzen op wat het WfZ voor hen kan betekenen. Daarbij willen we in brede zin actiever communiceren en onze zichtbaarheid vergroten. Ook zoeken we nadrukkelijker de samenwerking met onder andere brancheorganisaties, banken en adviseurs. Het WfZ wil samen met (potentiële) deelnemers en ketenpartners verkennen welke mogelijkheden het WfZ kan bieden op het raakvlak tussen wonen en zorg, waar sprake is van een grote investeringsopgave.

Wat we de komende jaren gaan doen en wat dat voor u betekent zetten we uiteen in 10 actiepunten, die zijn samengevat in dit document. Het volledige strategiedocument is hier te downloaden.

Wilt u graag op de hoogte blijven over ontwikkelingen rondom het WfZ? Volg ons dan op via onze LinkedIn pagina waarop wij regelmatig updates plaatsen.