Resultaten herbeoordeling WfZ deelnemers 2022

Publicaties | WFZ nieuws

Resultaten herbeoordeling WfZ deelnemers 2022

05-09-2022

Naar aanleiding van de herbeoordeling van WfZ deelnemers is een rapportage opgesteld met de nieuwste cijfers, waaronder het exploitatieresultaat en het weerstandsvermogen. Het integrale verslag is hieronder te lezen

Deze rapportage is gebaseerd op een analyse van de jaarrekeningen over 2021. Ofschoon de exploitatieresultaten en het weerstandsvermogens over 2021 gemiddeld zijn toegenomen, zegt dit weinig over toekomstige resultaten. Voorlopige rapportages over de eerste helft van 2022 laten zien dat de financiële druk op zorginstellingen toeneemt. Voor 2022 moet rekening gehouden worden met lagere exploitatieresultaten als gevolg van het wegvallen van corona-compensatiemaatregelen, een hoog ziekteverzuim, personele krapte en sterk gestegen inkoopprijzen (niet alleen voor energie).


Lees publicatie