Resultaten uitvraag periodieke herbeoordeling WfZ deelnemers (uitvraag Q2 2023)

Publicaties | WFZ nieuws

Resultaten uitvraag periodieke herbeoordeling WfZ deelnemers (uitvraag Q2 2023)

26-09-2023

Ten behoeve van het risicomanagement vraagt het WfZ periodiek informatie op bij deelnemende instellingen. De meest recente uitvraag had onder andere betrekking op jaarrekening over 2022, de realisatie tot en Q1 2023 en een jaarprognose voor 2023. Onderstaande publicatie biedt een weergave van de resultaten op sectorniveau. Ondanks dat de resultaten over het eerste kwartaal van 2023 over het algemeen wat beter zijn dan begroot, hebben WfZ-deelnemers de prognoses voor heel 2023 naar beneden bijgesteld. Vooral oplopende loonkosten vanwege de nieuwe cao’s spelen hierbij een rol.


Lees publicatie