Resultaten uitvraag periodieke herbeoordeling WfZ deelnemers (uitvraag Q4 2022)

Publicaties | WFZ nieuws

Resultaten uitvraag periodieke herbeoordeling WfZ deelnemers (uitvraag Q4 2022)

09-02-2023

Ten behoeve van het risicomanagement vraagt het WfZ periodiek informatie op bij deelnemende instellingen. De meest recente uitvaag had onder andere betrekking op de jaarprognose 2022 en de begroting 2023. Duidelijk is dat de resultaten onder druk staan. Onderstaande publicatie biedt een weergave van de resultaten op sectorniveau.


Lees publicatie