Resultaten uitvraag periodieke herbeoordeling WfZ deelnemers (uitvraag Q4-2023)

Publicaties | WFZ nieuws

Resultaten uitvraag periodieke herbeoordeling WfZ deelnemers (uitvraag Q4-2023)

20-02-2024

Ten behoeve van het risicomanagement vraagt het WfZ periodiek informatie op bij deelnemende instellingen. De meest recente uitvraag had onder andere betrekking op de jaarprognose 2023 en de begroting 2024. Hoewel de geprognosticeerde resultaten over 2023 gemiddeld positief uitkomen, is duidelijk dat nog steeds sprake is van financiële druk bij een aanzienlijk deel van de zorginstellingen. Onderstaande publicatie biedt een weergave van de resultaten op sectorniveau.


Lees publicatie