Nieuws

S&P herbevestigt AAA rating

04-09-2018

S&P herbevestigt AAA rating (met 'outlook stabiel')

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft op 17 juli 2018 in het kader van de jaarlijkse herbeoordeling de AAA-rating met stabiele outlook van het WFZ herbevestigd. Dit (hoogst mogelijke) kredietwaardigheidsoordeel komt - evenals voorgaande jaren - overeen met de rating van de Nederlandse Staat. De basis hiervoor is dat de Nederlandse Staat achterborg is voor de garanties van het WFZ.

De AAA-status is van groot belang voor financiers die leningen verstrekken onder WFZ-garantie en is in hoge mate bepalend voor de (lage) rente op geborgde leningen.

Voor de integrale tekst van het bericht van S&P klikt u hier.

 

Publicatie jaarverslag 2018

05-09-2019

Het integrale jaarverslag, de samenvatting en het persbericht vindt u op deze website onder het kopje Publicaties / Jaarverslagen.

Lees meer >


Herbeoordeling WFZ-deelnemers 2019

05-09-2019

Klik hier voor de meest actuele cijfers over het exploitatieresultaat en het weerstandsvermogen van WFZ-deelnemers op geaggregeerd niveau.

Lees meer >


AcvZ 'Risicomanagement in het zorgvastgoed'

08-10-2018

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) heeft de brochure 'Risicomanagement in het Zorgvastgoed' gepubliceerd.

Lees meer >