VWS publiceert rapportage periodieke evaluatie WfZ

Publicaties | WFZ nieuws

VWS publiceert rapportage periodieke evaluatie WfZ

09-11-2021

Vanwege de achterborgovereenkomst met de Nederlandse Staat is het WFZ een zogenoemde Risicoregeling. Naar aanleiding van het rapport ‘Risicoregelingen in beeld’ van de Commissie Risicoregelingen (CRR) is in 2013 afgesproken om risicoregelingen elke vijf jaar te evalueren. Dit wordt ook aangegeven in het beleidskader Risicoregelingen, die onderdeel is van de begrotingsregels. Op basis van deze afspraken is het Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) recent opnieuw geëvalueerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Ecorys in opdracht van het ministerie van VWS. De rapportage die naar aanleiding hiervan is opgesteld, is op 8 oktober 2021 met een begeleidende brief aangeboden aan de Tweede Kamer.

De resultaten, zoals beschreven in het evaluatierapport, zijn positief. Zo is het WFZ doeltreffend op het gebied van het beperken van de rentekosten van zorginstellingen en kan ten aanzien van doelmatigheid geconcludeerd worden dat het WFZ momenteel een gezond fonds is. Het WFZ wordt over het algemeen gezien als een organisatie die haar zaken goed voor elkaar heeft.

Het volledige rapport is via onderstaande link te downloaden.