WfZ publicatie over toepassing kapitaalmarktfinanciering door zorginstellingen

Publicaties | WFZ nieuws

WfZ publicatie over toepassing kapitaalmarktfinanciering door zorginstellingen

11-10-2022

WfZ publicatie over toepassing kapitaalmarktfinanciering door zorginstellingen

Financiering van zorginstellingen gaat meestal via banken, al dan niet onder WfZ borging. De laatste jaren zien we een toegenomen interesse voor alternatieve financieringsvormen. Eén van deze vormen is kapitaalmarktfinanciering via institutionele beleggers. Verschillende zorginstellingen vragen zich af of dit interessant kan zijn.

Als WfZ denken we mee over een gezonde financieringsstructuren voor zorginstellingen. Bij deze rol hoort het informeren en adviseren over alternatieve financieringsvormen. Daarom hebben wij een publicatie opgesteld, met afwegingen en aandachtspunten voor zorginstellingen die kapitaalmarktfinanciering overwegen.

Voor wie is deze publicatie?

Deze publicatie is met name geschreven voor bestuurders en financials werkzaam in de zorgsector die gehoord hebben over kapitaalmarktfinanciering en de mogelijkheden willen verkennen voor hun instelling. Voor meer ingewijden in dit onderwerp is vooral de zienswijze van het WfZ over de mogelijke risico’s van de kapitaalmarktfinanciering interessant.

Opzet

In de publicatie gaan we allereerst in op kapitaalmarktfinanciering: wat is het en hoe werkt het? Daarbij noemen we ook de procedure van toegang tot de kapitaalmarkt via bijvoorbeeld een prospectus en de rol van een rating agency. Vervolgens leest u de aandachtspunten vanuit WfZ-perspectief: waar moet u rekening mee houden?

Tot slot

Heeft u vragen over deze publicatie? Het WfZ denkt graag met u mee. Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder.Lees publicatie