Royementen

WfZ en/of de Staat (VWS) is (mede)hypotheekhouder

Is het WfZ en/of de Staat (VWS) de (mede)hypotheekhouder? Als u namens uw cliënt een royementsverzoek wilt indienen, stuur dan het verzoek voorzien van een royementsvolmacht naar juridischezaken@wfz.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

  • verwachte datum levering
  • adres
  • kadastraal nummer
  • de verwachte verkoopprijs (indien bekend)
  • boekwaarde

Voor het verwerken van een royementsverzoek heeft het WfZ minimaal twee weken nodig. Het WfZ kan voorwaarden verbinden aan het royement. Royementen die gerealiseerd moeten worden in de periode half december tot en met half januari, dienen voor 7 december te worden ingediend.

Het WfZ beheert ook leningen en zekerheden van zorginstellingen die gevestigd zijn ten behoeve van het Rijk. Deelnemers die onder de voorwaarden van deze Rijksgarantieregelingen vallen kunnen een verzoek op dezelfde manier indienen als hiervoor vermeld. Het WfZ heeft een volmacht van het Rijk om deze royementsvolmachten te tekenen.

Zekerhedenagent is hypotheeknemer

Is de zekerhedenagent hypotheeknemer? In dat geval moeten de royementsverzoeken rechtstreeks bij de zekerhedenagent ingediend worden en niet bij het WfZ. Dit kan niet via ECH. Wilt u weten of er sprake is van een zekerhedenagent? Vraag dan een afschrift van de hypotheekakte op bij het kadaster. In de hypotheekakte staat duidelijk vermeld of er sprake is van een zekerhedenagent. Neem bij twijfel contact op via juridischezaken@wfz.nl.

Is een andere financier zekerhedenagent en is het WfZ betrokken? Stuur dan een e-mail naar juridischezaken@wfz.nl. Het WfZ brengt u dan in contact met de juiste persoon voor het verlenen van het royement.


Lees verder