Toestemmingsverzoeken

Als er wat verandert aan de financiële of juridische structuur van uw cliënt, of aan de onderpanden, dan kan dat de kredietwaardigheid of de zekerheden negatief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan fusie, splitsing, vestigen van opstalrechten, erfdienstbaarheden en de verkoop, verhuur of sloop van gebouwen. In dit soort situaties zijn deelnemers verplicht om eerst schriftelijke toestemming te vragen aan het WfZ. Een opsomming van alle situaties staat in artikel 7 van het Reglement van Deelneming.

Deelnemende zorginstellingen kunnen een toestemmingsverzoek indienen via mail@wfz.nl.


Lees verder