Zekerheden vestigen

WfZ-deelnemers financieren hun investeringsplannen vaak door middel van consortium financiering. Dit betekent dat er naast het WfZ meerdere financiers betrokken zijn. Deze partijen wijzen een zekerhedenagent aan die als hypotheek- en pandhouder fungeert en de zekerheden beheert. Dit is mogelijk door het creëren van een parallelle schuld. De onderlinge afspraken staan beschreven in de verhaalsregeling.

Het WfZ is samen met de meest voorkomende banken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) standaard documentatie overeengekomen.

Bij nieuwe deelnemers verloopt het vestigen van zekerheden iets anders dan bij bestaande deelnemers: na akkoord op alle stukken wordt eerst de borgstelling afgegeven en de geborgde lening aangegaan zodat er een hypotheekrecht gevestigd kan worden.

Een eerste hypotheek dient gevestigd te worden op alle registergoederen van de zorginstelling op basis van de modelhypotheekakte met algemene bepalingen. Het WfZ levert ter indicatie een lijst aan met registergoederen, die door de zorginstelling gecontroleerd is. Wij merken dat zorginstellingen niet altijd een goede controle doen. U dient daarom zelf ook een controle te doen bij het kadaster, om te zien of alle registergoederen van de zorginstelling opgenomen zijn.

Het WfZ stuurt u namens de zorginstelling een notarisopdracht met instructie.

Akte van bijverband

Indien de zorginstelling later registergoederen verkrijgt, dienen deze in principe onder gezet te worden. Dit kan door middel van een akte van bijverband. Echter niet alle financiers werken mee met een akte van bijverband. In die gevallen dient er een nieuw hypotheekrecht gevestigd te worden.


Lees verder