Benoeming directeur WFZ

Publicaties | WFZ nieuws

Benoeming directeur WFZ

De Raad van Toezicht van het Waarborgfonds voor de Zorgsector is verheugd te kunnen meedelen dat Frans Schaepkens per 1 juni 2020 is benoemd tot directeur/bestuurder van het WFZ. Frans Schaepkens zal Herman Bellers opvolgen die, na ruim 20 jaar aan het WFZ verbonden te zijn geweest, per 1 juni zijn werkzaamheden beëindigt.


Lees publicatie