S&P herbevestigt AAA Rating WFZ (outlook stabiel)

Publicaties | WFZ nieuws

S&P herbevestigt AAA Rating WFZ (outlook stabiel)

In de onderbouwing voor de AAA rating met een stabiele outlook vervult de achterborgovereenkomst met de Nederlandse Staat een belangrijke rol. De compensatieregelingen voor zorginstellingen om omzetverliezen en extra kosten ten gevolge van de coronapandemie op te vangen illustreren volgens S&P bovendien een gunstig risicoprofiel van de Nederlandse zorgsector, die door het WFZ bediend wordt met garanties.


Lees publicatie