Toelichting op criteria monitoringstatus WFZ-deelnemers

Publicaties | Overige publicaties

Toelichting op criteria monitoringstatus WFZ-deelnemers

Voor het WFZ kan er aanleiding zijn om een deelnemer onder monitoring (verhoogde risicobewaking) te plaatsen. Het WFZ hanteert drie categorieën monitoring. Het WFZ heeft een publicatie opgesteld welke inzicht geeft in de criteria die het WFZ hanteert om een deelnemer onder monitoring te plaatsen en in welke categorie. Deze publicatie is hier te downloaden.


Lees publicatie