WFZ benoemt 2 nieuwe leden Raad van Toezicht

Publicaties | WFZ nieuws

WFZ benoemt 2 nieuwe leden Raad van Toezicht


Per 1 september 2021 zijn mevrouw drs. M.D. Appelman en de heer dr. C.B. Leerink benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het WFZ. De Raad van Toezicht van het WFZ is met deze benoemingen weer voltallig.

Mevrouw Appelman heeft een ruime ervaring in verschillende functies bij organisaties die op het snijvlak van publiek en privaat opereren. Momenteel geeft zij als directeur woningbouw bij het ministerie van BZK leiding aan de invulling van het beleid over onder meer vraag en aanbod, betaalbaarheid en de rol van woningbouwcorporaties. Hiervoor heeft zij verschillende leidinggevende functies vervuld voor onder andere de Kansspelautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De heer Leerink beschikt over een brede ervaring in de gezondheidzorg. Hij is partner bij adviesbureau IG&H en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVenS). Hij is tevens lid van de raad van toezicht van KWF Kankerbestrijding en voorzitter raad van toezicht van ZIO Maastricht. Hiervoor heeft de heer Leerink verschillende bestuurlijke functies vervuld in de zorgsector, onder andere bij het Medisch Spectrum Twente en Menzis.

Het WFZ is blij met de benoeming van de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Met hun achtergrond en ervaring vormen zij een goede aanvulling op de zittende leden van de Raad van Toezicht.