WFZ verplicht (potentiële) deelnemers niet tot taxaties zorgvastgoed

Publicaties | WFZ nieuws

WFZ verplicht (potentiële) deelnemers niet tot taxaties zorgvastgoed

Op basis van richtlijnen van de Europese Bankenautoriteit (EBA), geldt per 1 juli 2021 een taxatieplicht voor vastgoed, indien dit vastgoed als onderpand dient bij kredietovereenkomsten tussen banken en zorginstellingen (en de betrokken bank dit onderpand meeneemt in de berekening van de kapitaalvereisten voor kredietrisico). Er is in de afgelopen periode veel gezegd en geschreven over de reikwijdte van de richtlijnen van de EBA, en eventuele uitzonderingen op deze taxatieplicht. Veel vragen over de taxatieplicht worden beantwoord op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Het WFZ valt niet onder het toezichtkader op basis waarvan de taxaties verplicht worden gesteld. Het WFZ verplicht zorginstellingen derhalve niet om hun zorgvastgoed te taxeren, ook niet als het WFZ zekerheden heeft gevestigd of als er sprake is van gedeelde zekerheden. Bij gedeelde zekerheden zal het WFZ geen (mede) opdrachtgever zijn voor de taxatie.

Over de positie van geborgde geldgevers bestaat momenteel nog onduidelijkheid. Banken trachten zo snel mogelijk uitsluitsel te bieden. Zodra er duidelijkheid is, dan zal (ook) het WFZ hierover informatie op de website plaatsen.