Zienswijze WfZ naar aanleiding van berichtgeving Reinier Haga Groep

Publicaties | WFZ nieuws

Zienswijze WfZ naar aanleiding van berichtgeving Reinier Haga Groep

Het WfZ krijgt vragen van media over de ontvlechting van de Reinier Haga groep. Het WfZ doet nooit mededelingen over individuele zorginstellingen en verstrekt ook nooit tot individuele zorginstellingen herleidbare informatie. Wel hecht het WfZ belang aan transparantie over uitgangspunten die van toepassing zijn op alle WfZ deelnemers.

Aan deelname aan het WfZ zijn regels verbonden die voor alle deelnemende zorginstellingen van toepassing zijn. Deze regels zijn bedoeld om het WfZ en de bijna 300 deelnemers te beschermen tegen onbeheersbare risico’s en kunnen niet zomaar veranderd worden. Zo is aan garantieverstrekking de voorwaarde verbonden dat een zorginstelling kredietwaardig moet zijn én een solide business case moet hebben, waaraan stakeholders zich committeren. Voor besluiten die gevolgen hebben voor de kredietwaardigheid en/of het risicoprofiel van de deelnemer, is bovendien toestemming nodig van het WfZ. Deze toestemmingsvereiste zorgt ervoor dat de kans dat ‘de spaarpot’ van het WfZ leeg raakt en de deelnemers moeten bijdragen aan het WfZ (het obligo) klein blijft. Deelnemers mogen er op vertrouwen dat het WfZ hun (individuele en collectieve) belangen ter harte neemt en zorgvuldig afweegt bij besluiten.

Het WfZ handelt nooit tegen het belang van de zittende WfZ deelnemers in. Ook de ontvlechting Reinier Haga Groep beoordeelt het WfZ op deze wijze. Alle betrokken partijen zijn daarvan op de hoogte en weten dat het WfZ alleen bij een solide businesscase een positief besluit kan nemen.