Einde inschrijving

Zolang er sprake is van Rijksgegarandeerde leningen, is de zorgaanbieder gebonden aan de voorwaarden van de desbetreffende Garantieregelingen. De daarmee samenhangende verplichtingen vervallen zodra de laatste geborgde lening is afgelost. Alsdan wordt ook de inschrijving in de Rijksgarantie-administratie van het WFZ beëindigd. Dit heeft geen gevolgen voor de eventuele inschrijving als WFZ-deelnemer en de daarmee samenhangende verplichtingen.